flyttehjelpen.net Logo

Pakking

Pakking

Pakking à 1 mann pr time !
Vi leverer også en totalpakke med pakking av gods, sikring av møbler og malerier/glassoverflater ol.


Ta kontakt for en avtaltpris
        Tlf.: 90 74 26 55