flyttehjelpen.net Logo

Bortkjøring/søppelkjøring pr m3

Søppel

Bortkjøring av søppel og div. gods beregnes etter volum i tillegg til 300kr pr 1/2t avlessing/pålessing. Pris pr m3 à 230kr !


Ta kontakt for en avtaltpris
        Tlf.: 90 74 26 55